ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر خراسان رضوی در هتل فرهنگ و هنر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی هتل فرهنگ وهنر ، ششمین جشنواره رسانه ای بسیج خراسان رضوی (ابوذر) ، باشرکت اصحاب رسانه این سازمان ، در سالن کنفرانس هتل فرهنگ و هنر مشهد مقدس در روز دوشنبه دهم مرداد برگزار گردید.