به گزارش روابط عمومی هتل فرهنگ و هنر، جمعی از فعالان و کنشگران فضای مجازی کشور ،با حضور و اسکان در هتل فرهنگ و هنر مشهد، با شرکت در رویداد ملی دختران ارزش آفرین ( دا ) به عنوان روایتگران رویداد به پوشش خبری آن پرداختند