کُنیه امام هفتم شیعیان ابوالحسن (اول) بوده و از مشهورترین القاب امام موسی بن جعفر ، کاظم (به معنای فرو برنده خشم)، باب الحوائج و عبد صالح می باشد. در مورد تاریخ دقیق ولادت امام موسی کاظم علیه السلام برخی روایات هفتم صفر را به عنوان روز میلاد موسی ابن جعفر علیه السلام معرفی می کنند. اما اکثر علمای شیعه معتقدند که امام موسی کاظم علیه السلام در 20 ذیحجه و هنگامی که امام صادق علیه السلام پدر گرامیشان از سفر حج بازمی گشته اند در منطقه ای به نام ابواء بین مکه و مدینه متولد شده اند
موسی بن جعفر علیه السلام ، باب الحوائج هفتمین ستاره از آسمان ولایت فرزند امام ششم امام جعفر صادق علیه السلام و پدر امام هشتم امام رضا علیه السلام می باشند. نام مادر ایشان حمیده بود. امام موسی کاظم علیه السلام سال های زیادی از زندگی خود را در زندان های هارون الرشید سپری کرده و سرانجام توسط خرمای مسموم و در سن 48 سالگی به شهادت رسیدند.
موسی بن جعفر علیه السلام امام شیعیان دوازده امامی است. آن بزرگوار در سال ۱۲۸ قمری، همزمان با شروع قیام ابومسلم خراسانی، داعی بنی‌عباس علیه امویان به‌دنیا آمدند و در سال ۱۴۸ق پس از شهادت پدرشان، امام صادق علیه السلام ، به امامت رسیدند. دوران ۳۵ ساله امامت ایشان با خلافت منصور، هادی، مهدی و هارون عباسی همزمان بود. ایشان چندین بار توسط مهدی و هارون عباسی زندانی شدند و درسال ۱۸۳ق در زندان سندی بن شاهک به شهادت رسیدند. پس از آن بزرگوار، امامت به فرزندشان علی بن موسی علیه السلام منتقل شد.
امام کاظم علیه السلام برای ارتباط با شیعیان، سازمان وکالت را گسترش دادند و در مناطق مختلف، افرادی را به عنوان وکیل تعیین کردند. از سوی دیگر، حیات امام کاظم علیه السلام همزمان با بروز انشعاباتی در شیعه بود و فرقه‌های اسماعیلیه، فطحیه و ناووسیه با آغاز امامت ایشان و فرقه واقفیه پس از شهادت آن بزرگوار شکل گرفت.