به گزارش روابط عمومى هتل فرهنگ و هنر،آیین تکریم و معارفه سرپرست روزنامه اطلاعات در خراسان رضوی در هتل فرهنگ و هنر انجام شد.

مراسم تکریم و معارفه سرپرست روزنامه اطلاعات در خراسان رضوی با حضور مدیران این موسسه، جمعی از مدیران رسانه، شورای شهر مشهد و آستان قدس رضوی  برگزار شد.

در این مراسم «محمدفرید غفاریان»، سرپرست روزنامه اطلاعات در خراسان رضوی پس از ۴۰ سال مدیریت این رسانه در استان تودیع و تکریم و «سید محسن فرجادی» به عنوان سرپرست جدید معرفی شد.

در پایان مراسم، ضمن تقدیر از سرپرست سابق روزنامه اطلاعات و اعطای تقدیرنامه دکتر صالحی، حکم سرپرستی محسن فرجادی توسط رئیس سازمان شهرستان های موسسه اطلاعات به وی اعطاشد.

 

روابط عمومى هتل فرهنگ و هنر