هوشنگ جاوید (زاده چهاردهم خرداد ۱۳۳۸ تهران) از پژوهشگران موسیقی نواحی و آیینی ایران است.
مدیر و طراح نخستین جشنواره نی نوازی کشور ۱۳۷۰ در حوزه هنری و…