حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر اسماعیلی  همراه با هیئت همراه در هتل فرهنگ و هنر مشهد مقدس