یَا رَبِّ عَنْ قَبِیحِ مَا عِنْدَنَا بِجَمِیلِ مَا عِنْدَکَ

پروردگارا! به زیبایی آنچه نزد توست، از زشتی آنچه که نزد ماست در گذر

الهی آمین