1 روز مانده تا غدیر…

قطعا و یقینا معرفی مولا أبالحسن امیرالمومنین علی ابن ابیطالب صلوات الله علیه در واقعه غدیر ، بعنوان ولی و وصی و امام توسط رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلّم ، نقطه آغاز وشروع و طی سِیر تکامل و همه مسیربندگی برای بندگان و اولیاء الهی بوده وخواهد بود و ناگزیر و بدون شک توسل به ایشان برای رسیدن به بندگی خالص و واقعی و طی طریق عُبودیّت در درگاه احدیّت ، هدیه و حبه ای از جانب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم برای بندگان خاضع میباشد