عید غدیر

با سلام
هنگامی میتوان از این عید الله اکبر سخنی به میان آورد و داعیه تشیّع و دوستی حضرتش را حداقل داشت که در کمترین درجه بدانیم که همه این تاکیدات در روز غدیر از جانب حق تعالی و اولیاءش برای شناخت مسیر توحیدی جایگاه امام صلوات الله علیه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء میباشد و همه را جز برای وجود و اطاعت و بندگی رق آن حضرت انشاء الله نخواهیم و در این مسیر ابراز نیاز و درخواست عنایت و توجه و عطای آن بزرگوار را داشته باشیم، تا مبادا مسیر تاریخی غلط و سیاه گذشتگان تکرار گردد و در خدمت آن بزرگوار بفضلشان بسر بریم.
انشاء الله…
آمین یا رب العالمین