به گزارش روابط عمومى هتل فرهنگ و هنر ، مجمع ساليانه فرماندهان پايگاههاى بسيج ادارات كل استانها و اعضاى شوراى مراكز مقاومت بسيج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ،با حضور جمعى از مديران و فرماندهان و مدعوين محترم  و مسئول نمايندگى ولى فقيه در بسيج اقشار كشور و وزارتخانه ها و ادارات ، در هتل فرهنگ و هنر برگزار گرديد.

اين مجمع در سالن كنفرانس هتل فرهنگ و هنر درتاريخ ١٤٠١/١٠/١٤ برگزار و با ميزبانى هتل و اقامت دعوت شدگان به كار خود پايان خواهد داد.

 

روابط عمومى هتل فرهنگ و هنر