جلسه مجمع عمومی سالیانه موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر صبح روز دوشنبه یکم شهرویر ماه در سالن جلسات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.