به گزارش روابط عمومى هتل فرهنگ و هنر، نشست شوراى سياست گذارى جشنواره بين المللى امام رضا عليه السلام كه يكى از مهمترين جشنواره ها در حوزه فرهنگى و مخصوصأ معرفى ابعاد و جهات مختلف فرهنگى سيرت و سيره زندگى حضرت رضا عليه السلام در جهان اسلام بشمار مى رود ، با حضور مدعوين و اساتيد و مسئولين در سالن كنفرانس هتل فرهنگ وهنر در مشهد مقدس برگزار گرديد، اين نشست طى ٣ روز اقامت ميهمانان  و اساتيد محترم در هتل ، به بررسى سياستها و روشهاى برگزارى اين جشنواره در سطوح عالى به كار خود پايان داد.

 

روابط عمومى هتل فرهنگ و هنر