برخیز که فجر انقلاب است امروز

بیگانه صفت خانه خراب است امروز

هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد

از لطف خدا نقش بر آب است امروز

چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد.